rotumääritelmä                                                       


Lyhyt historiaosuus:
Karkeakarvainen saksanseisoja on karkeakarvainen kanakoira, jonka jalostus alkoi 1800-luvun lopulla (rodusta Griffon Korthals), ja jatkui vuosisadan vaihteesta eteenpäin "Hegewaldin" (vapaaherra Sigismund von Ziedlitz und Neukirch) ajatusten pohjalta, ilmeisenä tavoitteena luoda olemukseltaan voimakas ja suorituskykyinen karkeakarvainen saksalainen metsästyskoira. Periaatteena on ollut kulkea "suorituksen kautta tyyppiin", ja huomioida johdonmukainen jalostuksellinen vapaus. Parhaista karkeakarvaisista metsästyskoira-aineksista (villakoirapointteri, Griffon Korthals ja Deutsch Stichelhaar) sekä lyhytkarvaisesta saksanseisojasta on syntynyt lyhyessä ajassa metsästyskoira, joka käytännöllisen ja vettähylkivän karvapeitteensä ansiosta soveltuu kaikenlaisiin metsästysolosuhteisiin. Näiden ominaisuuksiensa vuoksi karkeakarvaisesta saksanseisojasta on muutamassa vuosikymmenessä tullut Saksassa ja monissa muissakin maissa suosituin ja arvostetuin suurikokoinen metsästyskoira.

Yleisvaikutelma:
Jalo seisoja, jolla on kova ja ihoa täydellisesti suojaava karvapeite. Ilme on tarkkaavainen ja tarmokas. Liikunnan tulee ilmentää voimaa ja olla maatavoittavaa, vaivatonta ja tasapainoista.
Tärkeitä mittasuhteita: Rungon pituuden ja säkäkorkeuden tulisi olla mahdollisimman lähellä toisiaan. Runko saa olla korkeintaan 3 cm säkäkorkeutta pitempi.
Käyttäytyminen / Luonne: Vakaa, hillitty, tasapainoinen, riistaa pelkäämätön; ei arka eikä aggressiivinen.
Pää: Pään koko on suhteessa koiran kokoon ja sukupuoleen. Pään linjat ovat hieman erisuuntaiset.
Kalloosa: Tasainen, sivuilta hieman pyöristynyt, kohtuullisen leveä; kulmakaaret selvästi erottuvat.
Otsapenger: Selvästi erottuva.
Kirsu: Karvanpeitteen värin mukaisesti voimakkaasti pigmentoitunut. Sieraimet hyvin avoimet.
Kuonoosa: Pitkä, leveä, voimakas ja syvä. Kuononselkä hieman kaareva.
Huulet: Paksut ja tiiviit, eivät riippuvat. Hyvä, karvanpeitteen värin mukainen pigmentti.
Leuat / Hampaat / Purenta: Hampaat suuret. Leuat voimakkaat. Täydellinen, säännöllinen ja täysimääräinen leikkaava purenta, ts. yläetuhampaat koskettavat tiiviisti alaetuhampaiden etupintaa ja hampaat ovat leukoihin nähden kohtisuorassa. Hammaskaavion mukaisesti 42 hammasta.
Silmät: Mahdollisimman tummat, eivät liian syvällä sijaitsevat eivätkä ulkonevat. Ilme on eloisa ja valpas. Silmäluomet ovat tiiviisti silmämunaa myötäilevät ja hyvin pigmentoituneet.
Korvat: Riippuvat, keskikokoiset, korkealle ja leveästi kiinnittyneet, eivät kiertyneet.
Kaula: Keskipitkä, voimakaslihaksinen; niskalinja hieman kaartuva, kaulalinja kuiva.

Runko
Ylälinja: Suora ja hieman laskeva.
Säkä: Selvästi erottuva.
Selkä: Voimakas ja lihaksikas.
Lanne: Lyhyt, leveä, lihaksikas lanneosa, leveä takaosa.
Lantio: Pitkä, leveä, hieman laskeva ja lihaksikas.
Rintakehä: Leveä ja syvä, eturinta hyvin kehittynyt. Rintalasta mahdollisimman pitkälle taakse ulottuva, kylkiluut hyvin kaareutuneet.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on kuiva ja nousee loivasti kaartuen kauniisti taaksepäin.
Häntä: Selkälinjan jatkeena olevan hännän asento on mahdollisimman vaakasuora tai hieman yläviisto. Häntä ei ole jäykkä, ei liian paksu eikä liian ohut. Metsästyskäyttöön tarkoituksenmukaisesti typistetty. (Maissa, joissa laki kieltää häntien typistyksen, häntä jätetään luonnollisen pituiseksi. Tällöin hännän tulisi ulottua kintereisiin ja koiran tulisi kantaa häntänsä suorana tai hieman ylöspäin kaartuvana.)

Raajat
Eturaajat
Yleisvaikutelma: Edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, sivulta katsottuna selvästi rungon alla. Etäisyyden maasta kyynärpäihin tulisi olla suunnilleen sama kuin kyynärpäistä sään korkeimpaan kohtaan.
Lavat: Selvästi viistot, taakse sijoittuneet ja lihaksikkaat. Lavan ja olkavarren välinen kulmaus on hyvä.
Olkavarret: Mahdollisimman pitkät, kuivat ja lihaksikkaat.
Kyynärpäät: Rungonmyötäiset, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Olkavarren ja kyynärvarren välinen kulmaus hyvä.
Kyynärvarret: Kuivat, pystysuorat ja vankkaluiset.
Ranteet: Voimakkaat.
Välikämmenet: Hieman viistot.
Käpälät: Soikeanpyöreät; varpaat tiiviit; päkiät riittävän paksut, lujat, kestävät ja hyvin pigmentoituneet. Käpälät ovat yhdensuuntaiset, ne eivät ole seistessä eivätkä liikkeessä sisä- tai ulkokierteiset.

Takaraajat
Yleisvaikutelma: Takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset. Hyvät polvi- ja kinnerkulmat. Vankat luut.
Reidet: Pitkät, leveät ja lihaksikkaat, lonkan ja reiden välinen kulmaus hyvä.
Polvet: Voimakkaat, hyvin kulmautuneet.
Sääret: Pitkät, lihaksikkaat ja jäntevät.
Kintereet: Voimakkaat.
Välijalat: Lyhyet ja pystysuorat.
Käpälät: Kuten etukäpälät.
Liikkeet: Pitkälle ulottuvat. Hyvä etuaskel ja takaraajan työntö. Raajat liikkuvat suoraan ja yhdensuuntaisesti, joten liikunta on ryhdikästä.
Nahka: Tiiviisti rungonmyötäinen ja poimuton.

Karvapeite
Karva: Karkean kova, rungonmyötäinen ja tiheä. Peitinkarvojen pituus on noin 2 - 4 cm, pohjavilla on tiheä ja vettähylkivä. Pisimmätkään karvat eivät saa peittää rungon ääriviivoja. Kovan ja tiheän karvapeitteen tulee suojata mahdollisimman hyvin sekä sään vaikutuksilta että vahingoittumisilta. Raajojen alaosissa, rinnan alaosassa ja vatsassa karvapeitteen tulee olla lyhyempää, mutta kuitenkin tiheää. Päässä ja korvissa sen tulee olla lyhyempää ja vastaavasti tiheämpää, ei kuitenkaan pehmeämpää.
Selvästi erottuvat kulmakarvat ja tiheä, ei liian pitkä, mahdollisimman karkeakarvainen parta korostavat tarmokasta ilmettä.
Väri: Ruskea tai musta päistärikkö, jossa saa olla läiskiä; yksivärinen ruskea, jossa saa olla rintamerkki. Muut värit eivät ole sallittuja.

Koko
Säkäkorkeus: Urokset 61 - 68 cm, nartut 57 - 64 cm.

Virheet:
Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.

Vakavat virheet:
 Lyhyt, kapea tai suippo kuono; heikko purenta, tasapurenta tai osittainen tasapurenta; hyvin avoimet silmäluomet; notko- tai köyryselkä, takakorkeus; liian lyhyt rintalasta; voimakkaasti sisä- tai ulkokierteiset kyynärpäät; pihtikinttuisuus, länkisäärisyys tai ahtaus joko seistessä tai liikkeessä; peitsaaminen, jäykät tai sipsuttavat liikkeet; ohut karvapeite; pohjavillan puuttuminen.

Hylkäävät virheet:
Heikkohermoisuus, paukkuarkuus tai riistan pelko; ylä- ja alapurenta, ristipurenta, hammaspuutokset lukuunottamatta P1:n-puutosta; ulos- tai sisäänkiertyneet silmäluomet; synnynnäinen koukku- tai töpöhäntä; pigmenttivirheet; keskenään eriväriset silmät.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespusseihin.
 takaisin